Wat is de PVNB?

De Psychosynthese Vereniging Nederland/België heeft zich ten doel gesteld:

 • het uitdragen van het gedachtegoed van Psychosynthese;
 • het onderhouden en stimuleren van onderlinge contacten;
 • het behartigen van de belangen van de leden;
 • voor zover mogelijk het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. Psychosynthese;
 • het bevorderen van onderwijs van Psychosynthese.

Praktisch gezien organiseert zij bijeenkomsten en vormt zij een netwerk van geïnteresseerden in psychosynthese, waaronder veel afgestudeerde psychosynthese-therapeuten. De virtuele vereniging stelt leden in staat met elkaar contact te leggen, b.v. t.b.v. het vormen van intervisiegroepen, supervisiegroepen of ad hoc groepen die elkaar ontmoeten rondom een thema.

Wie zijn de verbindende schakels van de vereniging?

Regiocoördinatoren:

 • Regio Noord: Janette Camphuisen (050 – 3181091)
 • Regio West: Willie Kee (075 – 6214768)
 • Regio Oost: Dineke Grootveld
 • Regio Zuid: Yvonne Seydel (076 – 5204866)

Bestuur:

 • Secretaris: Christel van Eijnatten
 • Pennigmeester: Pauli Fleer
 • Voorzitter: Giel Luichjes (020 – 7603696)