Overige informatie

Op deze pagina is er ruimte voor andere informatie die relevant is voor leden. Dat kan een boekbespreking zijn, de tip voor een film of wat je moet doen als beginnend therapeut.
Ieder lid is welkom om informatie aan te leveren (de redactie van de website behoud zich het recht voor om inhoud aan te passen of te weigeren als zij dat gepast acht) of informatie te vragen. In dat laatste geval wordt een oproep geplaatst.