Nieuw boek: ‘Empathie loont!’

In april 2013 is het volgende psychosynthese boek uitgekomen:
Paula van Cuilenburg: Empathie loont! De kracht van liefde en wil.
Empathie loont! Voorkant boek-thumbnail

Empathie loont! gaat over empathie: over hoe jij, de ander en de wereld om je heen mooier worden door een optimale inzet van liefde en wil.
Empathie op microniveau kan leiden tot een liefdevolle acceptatie van jezelf en tot een diepgevoeld respect voor elk ander mens. Empathie op macroniveau kan leiden tot openheid voor andere culturen, religies en wereldbeschouwingen.
Het boek is geschreven vanuit het gedachtegoed van de psychosynthese: een humanistische en transpersoonlijke richting binnen de psychologie. De vanuit de psychosynthese beschreven begrippen ‘liefde’ en ‘wil’ lopen als een rode draad door Empathie loont!. Liefde en wil kunnen inhoud en richting geven aan empathie.
In drie delen wordt empathie nader uitgewerkt: op individueel niveau (Ik), in de relationele sfeer (Jij en Ik), en in een groter verband (Wij en de wereld). Na elk deel staan handreikingen om (zelf)empathie meer handen en voeten te geven. Het vierde deel (Mindfulness en Heartfulness) gaat in op meditatie als een krachtig instrument bij het verwezenlijken van empathie.

ISBN: 97 89060 208434, De Toorts, Haarlem 2013, 128 p. Kosten: € 19,00 (incl. BTW).
Zie: www.toorts.nl